Εξετάσεις που γίνονται στο ιατρείο

  • - Καρδιολογικός έλεγχος
  • - Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • - Υπερηχοκαρδιογράφημα ή (Triplex καρδιάς):
  • - Δοκιμασία κοπώσεως
  • - Holter ρυθμού
  • - Holter πίεσης
  • - Έλεγχος βηματοδοτών
  • - Έλεγχος Καρωτίδων
  • - Υπέρηχος αορτής και μεγάλων αγγείων

Φωτοθήκη

Στο ιατρείο παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης διαγνωστικής προσέγγισης και ενημέρωσης σε σχέση με καρδιολογικά ζητήματα. Εκτελούνται όλες οι πρωτοβάθμιες καρδιολογικές εξετάσεις με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και την ψηφιακή αποθήκευση των αποτελεσμάτων, γεγονός που επιτρέπει τη σχολαστική παρακολούθηση καρδιολογικών ασθενών.